hoe werk ik?

Therapie betekent voor mij een veilige omgeving creëren waar er naar jouw verhaal geluisterd wordt. We proberen samen helder te krijgen wat er precies gaande is, hoe jij het beleeft en wat jouw noden en verlangens zijn. Soms breng ik een methodiek aan om mee aan de slag te gaan maar er kan evengoed ruimte zijn om op verhaal te komen. De gespreksruimte zie ik als een oefenplek, een plek om stil te staan, te zoeken en uit te proberen.

Ik reik geen pasklare oplossingen aan maar schep voorwaarden om te groeien, vrije keuzes te maken en je eigen richting te geven aan je leven.

Ik volgde de Emotion Focused Therapy opleiding bij het FMS. Deze therapievorm integreert de Gestalttherapie en cliëntgerichte therapie en baseert zich ondermeer op de recente emotietheorieën. Voor meer informatie omtrent deze therapievormen kan je altijd een kijkje nemen op de websites: http://www.vvcepc.be en http://www.nvagt-gestalt.org

Verder heb ik de contextuele basisopleiding bij Leren over Leven gevolgd. Dit wil zeggen dat ik ook in individuele therapie er vanuit ga dat iemand steeds verbonden is met zijn of haar betekenisvolle relaties doorheen generaties, naar het verleden en de toekomst. Deze bril neem ik mee om naar situaties te kijken. Meer info vind je op http://www.lerenoverleven.org

Ik ben ook geïnspireerd door energetisch werk, creatieve therapievormen en mindfulness via literatuur en bijscholing.

Op regelmatige basis is er intervisie en overleg met andere professionelen. De anonimiteit en privacy wordt hierbij steeds gerespecteerd.

Meest recente berichten